icon_rocket

Virtual Workability Check

De virtuele vinger aan de pols van je medewerkers

Medewerkers motiveren en productief houden kan door te connecteren: door te delen met elkaar hoe het gaat, af te stemmen wie welke taken opneemt, te checken hoe dat loopt. Als verantwoordelijke kan je zo richting en feedback geven. Medewerkers voelen zich gehoord, gezien, en ondersteund. Dit is wat medewerkers nodig hebben ook wanneer ze vanop een afstand werken. Dat laatste is lastig voor sommigen, anderen merken dan weer dat het hen helpt omproductiever te zijn, andere competenties in te zetten, te genieten van een andere 'zelfgekozen' werkplek. Het is jouw opdracht als teamlead, zaakvoerder, projectleider om te weten hoe het met je team gaat en daar waar nodig of wenselijk actie te ondernemen afgestemd op deze nieuwe situatie. Wil je dit op een gestructureerde manier doen? Zowel vernieuwend qua aanpak als ruimer dan enkel de dimensie van 'welbevinden' of 'overspanningsverschijnselen'? De Virtual Workability Check neemt je stapsgewijs mee om motiverend in dialoog te gaan met medewerkers, samen tot actie te komen en informatie te verzamelen die hier en nu relevant is en ook waardevol en bruikbaar voor de toekomst. Je kan dit als leider zelf uitvoeren, het delegeren binnen je organisatie of in de handen leggen van Beanmachine. Misschien is dit wel het moment bij uitstek om die te langzame, te anonieme, te archaïsche engagment-survey te vervangen door een permanentere vinger-aan-de-pols, die tweerichtingsverkeer stimuleert én een even waardevol dataspoor genereert.

Your 5 burning questions?
— Vraag 1 —
Hoe kan ik een contact leggen met mijn medewerkers dat dieper en breder gaat dan 'Hoe gaat het ermee?' en 'Lukt het om door te werken?'
— Vraag 2 —
Hoe kan ik mijn medewerkers op een aangename en gerichte manier bevragen over hun ervaring om 'remote' te werken? Welke competenties kom als vanzelf aan bod in deze setting? Welke hebben ze nog verder te ontwikkelen? Wat helpt om gezond en in (work)flow te blijven?
— Vraag 3 —
Hoe kan ik mijn teamleden vanop afstand passend ondersteunen en een meerwaarde voor hen zijn?
— Vraag 4 —
Hoe kan ik mijn medewerkers op een relevante en waardevolle manier met elkaar verbinden?
— Vraag 5 —
Hoe kan ik dit soort gesprekkenop een gestructureerde manier voeren, de output verzamelen en bruikbaar maken voor alle partijen.

Doelgroep

Als manager, zaakvoerder, team- of projectleider ….heb je hier en nu behoefte om:

  • een uniform script te hebben om te connecteren met je medewerkers, ook op grote schaal.
  • een duidelijke gestructureerde tool te hebben die je helpt om kwalitatief verbinding te houden met je medewerkers.
  • een authentieke dialoog te hebben over 'gezondheid', 'competenties', 'waarden' en 'het werk'
  • de vinger-aan-de-pols te hebben en te houden met veel mensen, ook al zitten ze op een andere plek
  • een overzicht te hebben van hoe het met je mensen gaat en waar er eventueel wensen, noden, behoeften zitten

Created with Sketch.
Created with Sketch.

Ons programma van 5 bouwblokken

Opstart: Je ontvangt een duidelijk stappenplan en planner

Stap 1. Met een aantal informele vragen hou je een kort gesprek met je medewerkers en je licht je plan toe.

Stap 2. Je bezorgt hen vervolgens een survey met de focus op werkvermogen in deze omstandigheden:

  • Motivatie
  • Waarden, overtuigingen en drijfveren
  • Energiegevers/vreters
  • Competenties en te verwerven competenties
  • Het werk

Stap 3. De resultaten van de survey bespreek je met elke medewerker tijdens een video call.

Vermoedelijk zijn er gemeenschappelijke ervaringen/resultaten bij de medewerkers. Die delen tijdens een online teammeeting werkt verbindend.

Stap 4. Samen bedenken jullie oplossingen voor wat er zich aandient. Jullie maken een overzicht van wat dringend en belangrijk is, formuleren korte termijn doelstellingen en verdelen taken met behulp van een digitaal canvas.

Stap 5. Je volgt op, maakt bespreekbaar, motiveert, … gebaseerd op het vorige gesprek.

Program mode Purpose Duration
Online Crash course begrijpen om toe te passen 90'

"Als consultant zie ik hoe professionals vandaag voor straffe uitdagingen staan. Als coach leren de vele gesprekken mij dan weer dat het daarbij zelden gewoon kwestie is van 'nieuwe skills aanleren' of 'tijd krijgen om zich aan te passen."

Katrien Van Rossom, Bean mechanic