Banner_Nieuwjaarsvragen_Tom De Prater - Collect&Go.jpg
Nieuwjaarsvragen: Tom De Prater - Collect&Go
Jolien Noppen

De jaarwisseling is hét moment om 2020 achter ons te laten en onze blik naar de toekomst te richten. Wat zijn de professionele uitdagingen voor 2021? Wat willen we in het volgende jaar realiseren? Wat hebben we geleerd of herontdekt in 2020 dat we zeker willen meenemen naar 2021? Wij stelden vijf vragen aan Tom De Prater, Division Manager bij Collect&Go, een organisatie waar de Covid-19 crisis tot een ongekende groei heeft geleid.

Wat is jouw professionele uitdaging voor 2021?

Covid-19 heeft gemaakt dat onze business enorm is gaan boomen. We zijn groter dan ooit tevoren. In 2021 willen we ervoor zorgen dat we die sterke groei kunnen bestendigen maar vooral ook dat we de onderbouw hebben in de organisatie om die groei structureel aan te kunnen. Dat we een goede, stabiele basis vormen. Een andere professionele uitdaging zie ik in de combinatie van thuis en op kantoor werken en hoe je in deze situatie het leervermogen van je organisatie kan behouden. Ik merk dat je enerzijds efficiëntie wint door telewerk, maar dat je anderzijds die cross kennis van een organisatie wel wat mist. Waarbij het continu leren van elkaar en van andere domeinen dreigt verloren te gaan.

Welke concrete stappen onderneem je om die uitdagingen aan te pakken?

Het bestendigen van de groei zit voor een stuk in de nieuwe manier waarop we onze organisatie gaan inrichten. Daar zijn we al gestart met een project rond organisatiedesign. Ik ben ervan overtuigd dat door de wijzigingen die we gaan doorvoeren, met een sterke focus op meer cross-functioneel werken en gemeenschappelijke doelstellingen, dat we op die manier qua samenwerking al een stuk onderbouw gaan geven aan de groei. Ook op vlak van IT zullen we de nodig changes doen die leiden tot een duurzame evolutie van onze business.

Wanneer zou je blij zijn als we je over een jaar opnieuw opbellen? Wat wil je dan gerealiseerd hebben?

Ik zou het heel fijn vinden mochten we de groei effectief hebben kunnen bestendigen. Daarnaast zou ik ook blij zijn als we na de uitrol van het nieuwe organisatiedesign in april zien dat het effectief aanslaat en dat we er de eerste vruchten van kunnen plukken.

Welk boek staat er op jouw leeslijst voor 2021?

Ik heb het niet zo met lijstjes van boeken (lacht). Dat heeft vooral te maken met het feit dat ik niet het geduld heb om heel veel boeken te lezen. Ik ben wel enorm geïnteresseerd en ik tracht mij op zo veel mogelijk manieren te informeren. Dat gaat dan over artikels lezen of enkele hoofdstukken uit boeken lezen. Ik probeer vooral ook te luisteren naar waar anderen mee bezig zijn en op die manier toch wel nieuwe dingen op te pikken om mij daar dan in te gaan verdiepen. Met een smeltkroes van informatie uit mijn netwerk aan de slag gaan en op die manier mijn eigen analyse en conclusie maken, dat heeft mij in het verleden altijd geholpen een visie te vormen. Op die manier wil ik het ook in de toekomst aanpakken.

Wat heb je in 2020 geleerd of herontdekt dat je zeker wil meenemen naar 2021?

Wat ik absoluut niet uit het oog wil verliezen is het belang van de balans tussen efficiëntie en menselijke interactie. Het afgelopen jaar heb ik gezien hoe belangrijk die menselijke interactie is in een professionele context. Je kan wel alles zo efficiënt mogelijk aanpakken, maar het is vooral toch ook door die blijvende, menselijke factor dat je een organisatie op peil blijft houden. Op persoonlijk vlak heb ik ook wel gezien hoe belangrijk het is voor mensen om een perspectief of doel te kunnen blijven hebben. De Covid context maakt dat mensen niet meer echt een concreet doel voor zich hebben liggen en dat heel wat mensen daardoor beginnen te twijfelen. Je kan dat ook terugbrengen naar een professionele context, in die zin dat als je niet een juiste visie of doel kan meegeven aan je medewerkers, dat ze af en toe in twijfel terechtkomen. Samengevat, wil ik wat ik gezien heb op algemeen maatschappelijk vlak gaan doortrekken binnen de organisatie. Waarbij we de focus blijven leggen op een duidelijk doel, op een duidelijke visie van waaruit mensen autonoom hun werk kunnen opnemen.

Bedankt, Tom!


  • Benieuwd naar de blik op 2021 van een organisatie die actief is in één van de sectoren die het hardst getroffen zijn door de Covid-19 crisis? Lees dan de Nieuwjaarsvragen van Didier Droyers van JEKA, organisator van groepsreizen.
  • Benieuwd naar de blik op 2021 van een organisatie die tijdens en in de nasleep van de Covid-19 crisis een belangrijke maatschappelijke rol speelt? Lees dan de Nieuwjaarsvragen van Peter Samyn van de FOD Sociale Zekerheid.
  • Wil je een mooi overzicht van de drie interviews naast elkaar? Download de PDF.

Liked the read? Love to learn more? Let’s talk!

Jolien Noppen
jolien@beanmachine.be
+32 473 49 31 04